Midlertidig stopp skilt 300h

  • Hjem
  • Aktuelt
  • Parkering ved Fagerlia vgs, NTNU og fagskolen i Ålesund

Parkering ved Fagerlia vgs, NTNU og fagskolen i Ålesund

Til alle studenter og besøkende til skolene!

Vi oppfordrer alle som skal besøke skolene om å følge skilting på stedet.

Parkeringsplassen ved gravstedet (Plutokiosken) er forbeholdt besøkende til gravstedet.

Parkering – NTNU i Ålesund

Studenter og ansatte har tilgang til NTNU i Ålesund sine parkeringsplasser med studentkort/ansattkort.

Besøkende får en adgangskode i ekspedisjonen i hovedbygget. Parkeringsbommene står åpne mellom kl. 17.00 og 07.00, samt i helgene. Det er derfor ikke nødvendig med parkeringskode ved deltakelse på kveldsarrangement ved NTNU i Ålesund.

Studentparkering

  • På sørsiden av Borgundvegen via Sørnes (se kart).
  • I Gangstøvikvegen (se kart) finnes det også 50 oppmerkede plasser som studenter kan benytte gratis.

Ansatteparkering

  • Øst for hovedinngangen.
  • Ved inngang nord.

Parkering for personer med funksjonsnedsettelse

  • Ved hovedinngangen.

Sykkelparkering

Det er satt av to områder for parkering av sykler og motorsykler:

  • Ved hovedinngangen.
  • Ved inngang nord (Lab-bygget).

Parkeringsreglement

Parkering utenom oppmerket sone og parkering til hinder for lovlig parkerte biler vil kunne medføre borttauing av bil for bileiers regning.

All parkering innenfor NTNU sitt område skjer på bilførerens eget ansvar. NTNU kan ikke belastes for skade som blir påført biler som bruker NTNUs parkeringsplasser.

Det er ikke tillat å parkere utenom de oppmerkede plassene eller i strid med oppsatte skilt. Adkomst for vareleveranse ved alle innganger skal sikres. Etter pålegg fra Brannvesenet må rask evakuering av parkeringsplassene være gjennomførbar.

Innkjøringa på sørsida til laboratoriene er reservert for transport av materiell. Det er forbudt å parkere her.

NB! Ingen er garantert parkeringsplass.

Finn fram på NTNU i Ålesund

10. februar 2017