Midlertidig stopp skilt 300h

Parkeringsplass i Skutvika

Det er nå kommet nye skilt på parkeringsplassen i Skutvika. Det er kun lov for personbiler å parkere på området.