Midlertidig stopp skilt 300h

Torghallen parkeringshus

På grunn av oppgradering av vårt p-hus vil store deler av underetasjen bli stengt for parkering i uke 26. (26-30/6)

De som har avtaleparkering kan parkere ute mellom Torghallen og Prestebrygga. Gjelder midt mellom byggene, ikke inntil vegger.

Husk å legge godkjent p-bevis godt synlig i frontruten.

Med vennlig hilsen Ålesund parkering AS.

Tlf.: 7016 2128