Midlertidig stopp skilt 300h

Utstillingsplassen stenges

Utstillingsplassen parkeringNedre utstillingsplass stenges for parkering 1. januar 2019, på grunn av byggearbeidene i området.

Vegdekke skal sette opp skilt på Nedre utstillingsplass om at den blir stengt fra 1. januar 2019. Alle biler må være flyttet ut av parkeringsplassen i løpet av 2. januar.  Dette vil vare så lenge det er nødvendig av hensyn til byggearbeidene som foregår i området.

Beboere som er direkte berørt av utbyggingen kan ta kontakt med Ålesund parkering angående alternative parkeringsplasser.