Midlertidig stopp skilt 300h

Ledige parkeringsplasser i sentrum

Westregruppen har ledige parkeringsplasser  for utleie - både i Einarvikgt nr. 12 og i nr. 16, førstnevnte både under og over tak, sistnevnte kun ute. Her er prisene pr i dag for de ulike alternativene:

Einarvikgata 16 - ute: kr 1.050 pr måned (inkl. mva) for privatpersoner, eksklusive mva for bedrifter

Einarvikgata 12 - inne: kr 1.250 pr. måned (inkl. mva) for privatpersoner, eksklusive mva for bedrifter

Einarvikgata 12 - ute (oppe på taket): kr 1.050 pr måned (inkl. mva) for privatpersoner, eksklusive mva for bedrifter

Parkeringsplassene disponeres døgnet rundt, 7 dager i uka. Og parkeringsvakter passer på at ingen uvedkommende bruker disse, derfor har leietakerne egne parkeringsbevis som plasseres ved frontruta i den bilen som til enhver tid brukes.

Standardkontraktene som bruker har 3 måneders oppsigelsestid ved utgangen av et kvartal.

Henvendelse: