Midlertidig stopp skilt 300h

Har du et gammelt sonekort liggende?

Har du et gammelt sonkort liggende, ta kortet med til vårt kontor og få igjen depositumet du la ut når du mottok kortet.

Pengene tilbakeføres til eier av kortet. 

Dette gjelder beboerkort for sone  S,1,2,4,5 og 6.

For og få depositumet tilbake MÅ du levere inn sonekortet.