Midlertidig stopp skilt 300h

Bobilparkering Skjerva

mp4 Se video_Skjerva 

mp4Se video_Skjerva

Vi planlegger ny bobilparkering på Skjerva.

– Vi gleder oss til å ta imot bobilfolket her, sier Roar Salen som er daglig leder i Ålesund parkering.


Ny bobilparkering:

Daglig leder Roar Salen i Ålesund Parkering gleder seg til å ta imot bobilturister på Skjerva. 

Bilde 2 Skjerva Roar Salen

 

 

 

 

 

Salen ser ut over den nesten ti mål store tomta på Skjerva i Ålesund – rett vest for konteinerterminalen i Skutvika. Foreløpig er det bare stein og grus på eiendommen som tilhører Elling Aarseth & co AS. Bygningene ble jevnet med jorda for et par år siden, men i løpet av sommeren håper Salen at de 55 plassene med tilhørende fasiliteter vil stå klare.

Trenger flere plasser
– Leiekontrakten med grunneieren er undertegna, og så må det selvsagt kommunale godkjenninger til. Vi håper å komme i gang så snart alt det formelle er i orden, sier Roar Salen. 

– Leiekontrakten med grunneieren er undertegna, og så må det selvsagt kommunale godkjenninger til. Dette blir behandlet i bystyret den 23.juni.2020. Vi håper å komme i gang så snart alt det formelle er i orden, sier Roar Salen.

Det er oppretta et nytt selskap, Ålesund Bobilparkering AS, som skal drive den nye plassen.

– Vi har vært på utkikk etter en ny bobilparkering lenge, forteller Rolf Slyngstad. Han er driftsansvarlig i parkeringsselskapet og har et usedvanlig stort engasjement for å legge til rette for bobilturistene i Ålesund.

Den nye bobilparkeringa blir sørvendt og skjerma for nordavinden.  

Grøntområde
Den nye plassen på sørsida vil selvsagt få et moderne sanitæranlegg, tømmestasjon, vannuttak og et areal for søppelhåndtering. Planen er at Årim skal drifte det siste med nedgravde søppelkonteinere. Alle de 55 plassene får strømuttak og lys. Det er også satt av et areal der det kan bli mulig å sette fra seg campingvogner.

Kaiene vil få nytt tredekke, og kommer sikkert til å bli en populær plass også for folk i nabolaget. 
– Men det blir også et grøntområde på 1.300 kvadratmeter som sikkert vil bli til glede for beboerne i området. Vi har bedt Ålesund kommune om innspill til hvordan dette arealet kan utnyttes, forteller Roar Salen.

Virksomhetsleder Oddvar Kongsvik i virksomhet for veg, anlegg og park sier at de er positive til et leike- og rekreasjonsareal i denne delen av byen.

– Vi ser at dette kan bli et flott tilskudd til de grøntarealene og leikeplassene som allerede finnes og som er planlagt i et tett befolka byområde, sier Kongsvik.

Kongsvik sier at kommunen gjerne samarbeider med Ålesund parkering om dette, men det er parkeringsselskapet som tar regninga.

Føler seg velkommen
To eksisterende kaier på området vil bli oppgradert med nytt tredekke.

– Alle parter har vært svært positive til planene våre, og det gjelder ikke minst folk som bor i området, sier Rolf Slyngstad og Roar Salen. Å legge til rette for bobilturister er viktig. Dette er folk som bruker byen på en helt annen måte enn for eksempel cruiseturistene. Bobilturistene legger igjen mye penger i Ålesund, og derfor betyr det mye at de også føler seg velkommen.

Mye tyder på at Ålesund Parkering har lyktes godt med det. I et eget bilag om bobilturisme i et stort norsk ukeblad, blir Ålesund framheva på en meget positiv måte.

Et løft
Eierne av tomta er også glade for det som nå skal skje.

– Vi har vært opptatt av å utvikle området på en positiv måte, og tror at bobilparkeringa vil bli et løft for en del av byen som kanskje ikke har vært like attraktiv så langt. Nå vil det bli trivelig både for bobilturistene og for folk som bor i bydelen, sier Trond Svinø. Han er styreleder i Elling Aarseth & co AS. Selskapet har bl.a. sørga for at all forurensa masse er fjerna.


Ålesund Bobilparkering har en leiekontrakt på 15 år, men Svinø sier at på lang sikt vil det bli bygd boliger på tomta.

( ref.sunnmørsposten)