Midlertidig stopp skilt 300h

Avsperring av parkeringsplasser

Vi minner om at det ikke er tillatt til å sette ut stengsler i gata for å reservere plass til egen bil.

 

I vinterhalvåret kan det være ekstra vanskelig å finne parkeringsplass i gaten hvor du bor.  Vi ser at mange da setter ut hindringer som paller, kjøkkenstoler, og annet sperrematriell for å fortelle andre at denne plassen er deres.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er lovlig.  Alle kommunale gater er åpen for alle og enhver, og ingen har lov å sette ut stengsler i gata for å reservere plass til egen bil.

Selv om du måker plass for egen bil, har man ikke rett til å stenge av plassen for å hindre andre i å parkere.  Vi anbefaler de som har naboer som stenger av plasser på denne måten å si fra til vedkommende om at dette ikke er lov.