Midlertidig stopp skilt 300h

Parkering under fotballkamper

Vi ber alle som skal på fotballkamp på Colorline Stadion om å være tidlig ute før kampen, slik at dere har tid til å parkere bilen et sted hvor det er tillatt. 

Det er gratis å stå på offentlige p-plasser i gatene etter kl 1600 mandag - lørdag og hele søndag. Ikke parker i boligsonene, på fortau eller på andre steder der bilen står i strid med gjeldende lover og regler.

Følg henstillingen som er gitt av politiet, Aalesunds Fotballklubb og Ålesund Parkering AS om ikke å benytte innfartsvegen til parkering.