Betale

Parkeringsbrikken SmartPark+

SmartPark+ er forhåndsbetalte elektroniske parkeringsbrikker.

Fordeler med å benytte smartpark:

  • Enkel å bruke
  • Parkeringstid kan fylles på via internett.
  • Man betaler kun for tiden man står parkert.
  • Endringer av takster gjøres i baksystemet og brikken oppdateres automatisk neste gang den lades.
  • Moderne baksystem muliggjør statistikk og historikk.
  • SmartPark+ benytter standard batteri.
  • Firmware og software oppdateres automatisk

Denne løsningen vil også kunne brukes på parkeringsplasser som administreres av Sunnmøre Parkering AS, slik at en kan bruke samme brikke hos to forskjellige parkeringsselskap i Ålesund. En må bare være nøye på å velge rett selskap og rett sted.

Slik brukes SmartPark+

Før første gangs bruk må SmartPark+ få lagt inn nødvendig data. Dette gjøres vi når du kjøper den hos Ålesund parkering.

1. Slå på SmartPark+ (og velg by hvis mulig)

Trykk [on] Skjermen vil vise hvor mye gjenværende verdi du har tilgjengelig til parkering. Om du har flere byer tilgjengelig på din SmartPark+ må du velge by

(City) først. Bekreft med [on]). Bekreft ved å trykke [on]

2. Velg parkeringssone

Displayet vil vise parkeringssonen (Zone). Ved bruk av pil knappene, velger du sonen for området der du parkerer. SmartPark+ husker sonen du parkerte sist.

Bekreft ved å trykke [on]

SmartPark+ er nå aktiv og kan plasseres inne i bilen i henhold til parkeringsselskapets instruksjoner.

Alt etter oppsett for den valgte sone kan displayet blinke i 20 sekunder for å vise timer og minutter igjen av avgiftsbelagt parkering i den valgte sonen. Dette er normalt og du kan trykke [on] for å bekrefte. Den vil starte om det trykkes [on] eller ikke.

3 . Stopp parkering

Trykk [off]. SmartPark+ er nå avskrudd. Flytt gjerne SmartPark+for oppbevaring en trygg plass.

Påylling av parkeringstid

For direktepåfylling av verdi/parkeringstid via internett, må du laste ned programvare.

Før du installerer program for påfylling, sjekk at du har installert eller oppdatert versjon av Java.

For mer informasjon, se nettsiden til NorTronic.

Priser for SmartPark+

SmartPark+ brikkene koster kr 900,- + moms.         

De kan kjøpes fra kontoret til Ålesund parkering.