Ålesund parkering AS

- tilstede for trafikanten

Bybilde fra Aalesund-motiv1Bybilde fra Aalesund-motiv2

Omregulering i Storgata

.

DSC 0094

 

 

 

 

Ålesund kommune skal skifte ut gamle kommunale vann- og avløpsledninger i Storgata fra 18. mai og deler av gata vil dermed være stengt. Samtidig vil Tafjord Kraftvarme utføre arbeid på sine ledninger i krysset Storgata/Kipervikgata.

Krysset i Storgata/Kipervikgata vil være stengt for biltrafikk i omtrent 2 uker, men fortauene vil være tilgjengelige. Stenging og omkjøringsmuligheter vil bli skiltet. Det må påregnes støy fra arbeidet. Anleggsområdet vil bli sperret, og det er ulovlig å gå inn i anleggsområdet.

Ålesund kommune begynner med gravearbeidet i krysset Storgata/Kipervikgata og vil fortsette mot nordvest til parkeringshuset ved Ålesund Storsenter. Anlegget er planlagt ferdigstilt til 30.06.2016.

Ved spørsmål ta kontakt med David Mertsching (tlf: 7016 2725) eller Thor Christian Blindheim (tlf: 911 07 141) i Ålesund kommune.

Ledige utleieplasser

.

Vi har nå noen ledige plasser for utleie i Brunholmen p-hus.

Pris kr.9450,-+ mva pr år.

Ta kontakt med Ragnhild Wolstad på tlf 70162130 om du trenger en plass.

Boligsone

.

Ingen forandring i boligsonesystem for parkering i Ålesund sentrum

Ålesund parkering har valgt å avslutte kontrakten med leverandøren som skal skulle stå for nytt boligsonesystem for parkering i Ålesund sentrum. Bakgrunnene er at leverandøren ikke har levert avtalte funksjoner til rett tid. Leverandøren kan heller ikke garantere at avtalte funksjoner vil bli gjort tilgjengelig for Ålesund parkering i nærmeste fremtid.

Dagens boligsonesystem vil derfor bli videreført ut året 2016 i påvente av ny anbudsprosess som er påbegynt.

Ålesund parkering beklager at leverandøren ikke klarer å levere i henhold til avtalen og eventuelt bryderi dette vil medføre for kundene. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når ny leverandør er valgt.

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder for Ålesund parkering, Roar Salen:

/ 908 60 531

Ålesund Parkering AS Notenesgata 9, 6002 Ålesund 
Telefon: 70 16 21 28 |