Betale

Prisliste for parkering

Dette er gjeldende priser for parkering på plasser som forvaltes av Ålesund parkering og Sunnmøre parkering.

 

Gateparkering

Pris

1. time

2.time

kr 20,-

kr.30.-

 

Parkeringshus

Pris

Pr. time kr 17.- 
Pr. døgn  kr 170.-

 

Bobilparkering

Pris

Pr. time  kr. 25,-
Maks pr. døgn kr. 250,-

 

Langtidsleie

Pris

Utendørs parkering pr. år:  kr 7 000,- + mva
Innendørs parkering pr. år:  
 Kremmergården  kr 14 000.- + mva
 Brunholmen  kr 12 000.- + mva
 De resterende kr- 13 000.- + mva 

Det kan forekomme avvik i pris på enkelte områder.                        

Ileggelser

Type ileggelse

Pris

Kontrollsanksjon

Kr 300,-

Kr 600,-

Kr 900,-

Parkeringsgebyr Kr 900,-