Ileggelse

Klage

Har du fått en ileggelse og vil klage? Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt bilfører/eier burde være kjent med ileggelsen. 

Klag til rette selskap

Klagen sendes til det parkeringsselskapet som har ilagt ileggelsen, og de behandler klagene fortløpende.

Her kan du klage:

Klage videre til parkeringsklagenemnda

Parkeringsklagenemnda behandler klager som har blitt ilagt på steder drevet på privatrettslig grunnlag. Det må først klages til selskapet, og om de ikke gir medhold kan saken klages videre til parkeringsklagenemda. Nemnda behandler kun klager på medlemmer av foreningene som er part i avtalen eller operatører som senere har tiltrådt avtalen.

Det er kun forbrukere som kan klage til Parkeringsklagenemnda. Alle klager må sendes inn skriftlig.

Sekretariatets telefontjeneste besvarer kun henvendelser om klageregler, ikke henvendelser om enkeltsaker. Noen sakstyper er avgjort av nemnda til åpenbart ikke å kunne gis medhold.

Nemnda har om lag ett møte per måned. Svar på utfallet av sakene vil bli sendt skriftlig til partene kort tid etter møtet er avholdt.

Dette kan du ikke klage på

Følgende sakstyper er det nytteløst å klage på:

 • Ikke synlig billett
 • Rimelig frist - Veksling
 • Påstand om automatfeil uten å ha oppfylt førers plikter ved automatfeil·
 • Skjev parkering / utenfor oppmerket felt·
 • Utløpt billett·
 • Overskridelse av maks p-tid 
 • Parkering for forflytningshemmede - ikke gratis på private plasser

Dersom du mener det er grunn til å klage:

 • Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor .Eier og fører kan klage ilagt kontrollsanksjon inn for virksomheten som har ilagt denne eller for den som behandler klagen i virksomhetens navn.

  1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)

  2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Parkeringsklagenemnda