Utstillingsplassen

Parkeringshus

Det er flere parkeringshus i Ålesund. Sunnmøre parkering drifter fire av disse.

Les mer …

Serviceparkering

Sone A kort har gått ut, og uniformerte arbeidsbiler kan nå parkere med Smartpark+ brikke eller bruke App (Smartpark eller Easy:Park) både i boligsonene og på avgiftsplasser.

Ta kontakt om du skal jobbe i byen og vi vil hjelpe til med å finne det beste alternativet.

 

 

Bobilparkering i sentrum

I sommermånedene er det 50 plasser reservert for bobilparkering på Hjelsetgården i Sorenskriver Bullsgate i sentrum av Ålesund. Plassene ligger ved sjøkanten med vakker havutsikt og gode fiskemuligheter - med gåavstand til sentrum.

Les mer …

Soneparkering

Med gyldig tillatelse kan du parkere på offentlig gategrunn i angitt sone, forutsatt at du har gyldig elektronisk tillatelse og at det er plass i sonen.

Les mer …

Parkering for elektriske biler

Fra 1. januar 2017 må også elektriske og hydrogendrevne biler betale for å parkere i Ålesund.

Det har vært gratis for el-biler å parkere på offentlige parkeringsplasser med avgift. Myndighetene innførte betalingsfritak for å få flere til å bruke el-bil. Denne ordninga hadde ei tidsramme og et mål om at tallet på el-biler i Norge skulle passere 50 000. Det målet blei nådd for en god tid tilbake.

Fra 1. januar 2017 gjelder en ny nasjonal parkeringsforskrift, der det ikke lenger er betalingsfritak for elektriske eller hydrogendrevne biler.

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2016-03-18-260

Kommunene kan imidlertid selv innføre betalingsfritak for disse kjøretøyene på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser. Formannskapet stemte for rådmannens innstilling, som styret i Ålesund parkering, at dette betalingsfritaket ikke skal fortsette  etter at ny parkeringsforskrift er trådt i kraft.

 

Les mer …

Langtidsleie av parkeringsplasser

Ålesund parkering/Sunnmøre parkering kan tilby deg flere alternativer når det gjelder langtidsleie av parkeringsplasser. Vi har stor pågang på disse plassene, så ta kontakt med oss om du vil stille deg på venteliste.

Les mer …