Utstillingsplassen

Soneparkering

Med gyldig tillatelse kan du parkere på offentlig gategrunn i angitt sone, forutsatt at du har gyldig elektronisk tillatelse og at det er plass i sonen.

>> Søk om parkeringstillatelse i sone her 

>> Se retningslinjer for soneparkeringSoneparkering Grensegata

Du kan ikke parkere i strid med gjeldende trafikkregler eller offentlige trafikkskilt som er satt opp inne i sonen. Tillatelsen gjelder ikke på avgiftsbelagte plasser. På disse plassene gjelder kun gyldig billett,FlexiPark , Smart Park-brikke og Easy:Park

Besøkende som ønsker å parkere i sonen, må benytte de avgiftsplassene som finnes i sonen eller skaffe seg midlertidig parkeringstillatelse som kan kjøpes på vår nettside av den som har bostedsadresse i sonen. Beboere i sonen har tilgang til besøkskort i henhold til gitt reglement, som kan lånes ut til besøkende

Soneparkeringen gjelder hele døgnet, hele uken. Kortest mulig stans for av- og pålessing eller av- og påstigning er tillatt uten sonekort.

Hvem får parkeringstillatelse?

 • Beboere med folkeregistrert adresse innenfor soneområdet.
 • Midlertidig bosatte kan få tildelt parkeringstillatelse etter manuell søknad.
 • Studenter

Parkeringstillatelsen gjelder:

 • For det kjøretøy det er registrert og betalt for.
 • I den sone tillatelsen er gitt for
 • For den periode som er betalt for.

Parkeringstillatelsen gir:

 • Bedret parkeringsmulighet for beboerne innen sonen
 • Redusert mengde av langtidsparkering
 • Økt trafikksikkerhet
 • Redusert trafikk og støy.
 • Trykk på ønsket område for informasjon om sonen