Utstillingsplassen

Parkering for elektriske biler

Fra 1. januar 2017 må også elektriske og hydrogendrevne biler betale for å parkere i Ålesund.

Det har vært gratis for el-biler å parkere på offentlige parkeringsplasser med avgift. Myndighetene innførte betalingsfritak for å få flere til å bruke el-bil. Denne ordninga hadde ei tidsramme og et mål om at tallet på el-biler i Norge skulle passere 50 000. Det målet blei nådd for en god tid tilbake.

Fra 1. januar 2017 gjelder en ny nasjonal parkeringsforskrift, der det ikke lenger er betalingsfritak for elektriske eller hydrogendrevne biler.

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2016-03-18-260

Kommunene kan imidlertid selv innføre betalingsfritak for disse kjøretøyene på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser. Formannskapet stemte for rådmannens innstilling, som styret i Ålesund parkering, at dette betalingsfritaket ikke skal fortsette  etter at ny parkeringsforskrift er trådt i kraft.

Det står i forskriften om elbiler at fører skal benytte urskive for å dokumentere at parkering skjer i henhold til tidsbegrensningen. Slike har vi ikke innført i Ålesund, så fører må på annen måte passe på at bilen ikke står parkert over maks p-tid.

Ladestasjoner for el-biler

Vi har lagt til rette for lading av el-biler følgende steder i byen:

  • Sankten P-hus - 4 ladepunkt
  • Torghallen - 2 ladepunkt
  • Utstillingsplassen - 2 ladepunkt
  • Kremmergården - 6 ladepunkt
  • Brunholmen P- hus - 2 ladepunkter
  • Kipervika P- hus - 2 ladepunkter

Noen av plassene har maks p-tid. Dette er for at flest mulig skal få muligheten til å lade sine el-biler.

El-bil i boligsoner

Ved parkering i en boligsone gjelder samme regler for EL-biler som for andre biler. De må ha sonetillatelse.