Viktige trafikkskilt

Vegtrafikkloven pålegger trafikantene å være oppmerksom på offentlige trafikkskilt og å rette seg etter de forbud og påbud som blir gitt med slike skilt (§ 5). Skiltforskriften fastsetter hvilke offentlige trafikkskilt vi har i Norge, og hva de enkelte skilt betyr.

Se oversikt over trafikkskilt på nettsiden til Statens vegvesen.

Ålesund Parkering AS Notenesgata 9, 6002 Ålesund 
Telefon: 70 16 21 28 |