Klage

Skrevet .

Har du fått en ileggelse og vil klage? Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt bilfører/eier burde være kjent med ileggelsen. 

Klag til rette selskap

Klagen sendes til det parkeringsselskapet som har ilagt ileggelsen, og de behandler klagene fortløpende.

Her kan du klage:

Klage videre til parkeringsklagenemnda

Parkeringsklagenemnda behandler klager som har blitt ilagt på steder drevet på privatrettslig grunnlag. Det må først klages til selskapet, og om de ikke gir medhold kan saken klages videre til parkeringsklagenemda. Nemnda behandler kun klager på medlemmer av foreningene som er part i avtalen eller operatører som senere har tiltrådt avtalen.

Det er kun forbrukere som kan klage til Parkeringsklagenemnda. Alle klager må sendes inn skriftlig.

Sekretariatets telefontjeneste besvarer kun henvendelser om klageregler, ikke henvendelser om enkeltsaker. Noen sakstyper er avgjort av nemnda til åpenbart ikke å kunne gis medhold.

Nemnda har om lag ett møte per måned. Svar på utfallet av sakene vil bli sendt skriftlig til partene kort tid etter møtet er avholdt.

Dette kan du ikke klage på

Følgende sakstyper er det nytteløst å klage på:

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Parkeringsklagenemnda