Rønneberghuset

Sunnmøre parkering AS

Sunnmøre parkering AS drifter og håndhever parkering på privat grunn, i henhold til privatrettslig parkeringsregler.

Selskapet ble etablert i januar 2006, og er heleid av Ålesund parkering AS.

Organisasjonsnummer

Org. nr. 989549545
IBAN: NO:  NO71.4202.47.14777
BIC/SWIFT: SPTRN022, Sparebank1, SMN, Postboks 140 Sentrum, 6001 Ålesund