Soneparkering

Skrevet .

Med gyldig tillatelse kan du parkere på offentlig gategrunn i angitt sone, forutsatt at du har gyldig elektronisk tillatelse og at det er plass i sonen.

>> Søk om parkeringstillatelse i sone her 

>> Se retningslinjer for soneparkeringSoneparkering Grensegata

Du kan ikke parkere i strid med gjeldende trafikkregler eller offentlige trafikkskilt som er satt opp inne i sonen. Tillatelsen gjelder ikke på avgiftsbelagte plasser. På disse plassene gjelder kun gyldig billett,FlexiPark , Smart Park-brikke og Easy:Park

Besøkende som ønsker å parkere i sonen, må benytte de avgiftsplassene som finnes i sonen eller skaffe seg midlertidig parkeringstillatelse som kan kjøpes på vår nettside av den som har bostedsadresse i sonen. Beboere i sonen har tilgang til besøkskort i henhold til gitt reglement, som kan lånes ut til besøkende

Soneparkeringen gjelder hele døgnet, hele uken. Kortest mulig stans for av- og pålessing eller av- og påstigning er tillatt uten sonekort.

Hvem får parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelsen gjelder:

Parkeringstillatelsen gir: