Utstillingsplassen

Serviceparkering

Sone A kort har gått ut, og uniformerte arbeidsbiler kan nå parkere med Smartpark+ brikke eller bruke App(FlexiPark eller Easy:Park) både i boligsonene og på avgiftsplasser.

Håndverkere i soner og på korttidsplasser i gatene kr. 20 første time, deretter kr. 30.-

Ta kontakt om du skal jobbe i byen og vi vil hjelpe til med å finne det beste alternativet.