gateparkering skilt torget

Private parkeringsplasser

En rekke parkeringsplasser og parkeringshus eies av private aktører.

Slike plasser ligger på privat grunn og er ikke skiltet med offentlige trafikkskilt. De stedene Sunnmøre Parkering håndhever på er skiltet med svarte/hvite eller hvite/røde skilt. Disse plassene har ofte avgift hele døgnet. 

På oppdrag fra grunneier drifter Sunnmøre parkering disse plassene, og kontrollerer i henhold til Parkeringsforskriften av 18.03.2016

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=forskrift

Undersøkelsesplikt

Fører av kjøretøyet plikter seg til å gjøre seg kjent med og innrette seg etter den skiltingen og oppmerkingen som er på stedet.

 

Hva med forflytningshemmede?

Fører med gyldig parkeringstilatelse for forflytningshemmede plikter å følge den nye forskriften.

Dersom det er betalingsplikt for forflytningshemmede skal det være skiltet på stedet.