Ny p-plass for langtidsparkering og sone 1 og sone S

Prestebrygga sør er nå åpnet for langtidsparkering og soneparkering for sone 1 og sone S.

Prestebrygga sør er nå åpnet for parkering etter at lagerhallen ble revet.

Parkering på ikke nummererte plasser:
Langtidsparkering - pris per måned kr. 1 089,- inkl. mva. 
Soneparkering for sone 1 og sone S

Parkering på nummererte plasser:
Nummererte p-plasser er reserverte for bedriftsavtaler. 

Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser øst for nytt bygg. Se bilde.