Ålesund parkering AS

- tilstede for trafikanten

Bybilde fra Aalesund-motiv1Bybilde fra Aalesund-motiv2

17. mai 2015

.

Parkeringshusene Kremmergården, Torghallen og Kipervika er åpne på 17.mai.

Åpningstider er 0800 - 2000.

Vi oppfordrer alle til å bruke husene og være oppmerksom på omskilting i bysentrum.

SmartPark+

.

Vi minner om at det bare er en uke igjen av introduksjonsperioden av SmartPark+ brikkene.

Fra 1.mai vil de selges for full pris. Se informasjon lenger nede på siden.

Nye betalingsbrikker

.

betalingsbrikke crop


Leverandøren av parkeringsbrikkene som blir brukt nå har varslet Ålesund Parkering om at de ikke lenger produserer verdikort til dagens brikker. Det vil si at det ikke er mulig å få nye verdikort når de går tomme.

Brikkebytte

De som har kjøpt brikker i 2014 vil få bytte inn sin gamle brikke til nye SmartPark+ brikker gratis, mot kvittering. Gjenstående beløp på kort vil bli trekt fra ved påfylling av ny brikke. I tillegg til pris for brikke vil påfylling ved vårt kontor være kr. 60,-.

Dette vil bare være mulig i kampanjeperioden fra februar 2015 og ut april 2015.

I forbindelse med denne produksjonsendringen ønsker Ålesund Parkering å tilby to alternative løsninger til brukere av parkeringsbrikker i Ålesund.

Easypark app

Easypark tilbyr billettløs betaling ved bruk av smarttelefon (Android, IOS, Windows mobile). Appen til EasyPark ligger tilgjengelig i App-butikkene til de ulike plattformene.

Med EasyPark kan du starte, stoppe og forlenge parkeringen rett fra mobilen - du betaler kun for eksakt parkeringstid. Løsningen forenkler reiseregningen betraktelig. Det er ingen billetter å ta vare på og bedrifter med avtale får tilsendt momsspesifisert faktura månedlig.
Du kan skille mellom parkeringer foretatt i jobb og privat i applikasjonen.

For priser se.: www.easypark.no

SmartPark+

Dette er en videreføring av dagens brikkeløsning, men med muligheten til å fylle på brikken enten via nettet eller på Ålesund Parkerings kontor. Denne løsningen vil også kunne brukes på parkeringsplasser som administreres av Sunnmøre Parkering AS, slik at en kan bruke samme brikke hos to forskjellige parkeringsselskap i Ålesund. En må bare være nøye på å velge rett selskap og rett sone. Leverandør er: www.nortronic.com

 

SmartPark+ priser

SmartPark+ blir rimeligere i bruk.

Ved påfylling ved Ålesund parkerings kontor koster det kr. 60,- + mva. mot tidligere kr. 80,- + mva. pr påfylling.

Påfylling “hjemme” er uten påfyllingskostnad. 
 
Brikkene selges for kr 590,- i kampanjeperioden (februar 2015 – ut april 2015).
Ordinærpris er 900,-

Ålesund Parkering AS Notenesgata 9, 6002 Ålesund 
Telefon: 70 16 21 28 |