Utstillingsplassen

Parkering for forflytningshemmede (HC)

Forflytningshemmede kan søke om parkeringstillatelse hos Ålesund kommune.

Med parkeringstillatelser for forflytningshemmede (HC-kort) kan du parkere på:

  • Parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede
  • Alle offentlige parkeringsplasser, uten å betale avgift
  • På steder med boligsoneparkering uten sonetillatelse
  • I utlandet i den utstrekning det enkelte land tillater

Med HC-kort kan du ikke parkere:

  • I strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller parkeringsforskriften
  • Beviset gjelder ikke ut over fastsatt parkeringstid på underskilt som reserverer parkering for bestemte trafikantgrupper
  • På private parkeringsplasser eller i private parkeringshus (se etter spesielle regler på slike steder)

Søk om parkeringstillatelser for forflytningshemmede

Søkere må oppfylle følgende krav: