Utstillingsplassen

Parkering for motorsykler, scooter og moped

Har du scooter, moped eller motorsykkel med to hjul gjelder de samme reglene som for parkering av biler.

MC-parkering på avgiftsplass

Fører av motorsykkel skal løse billett når sykkelen parkeres på en avgiftsplass.  Billetten skal være godt synlig på sykkelen. Settes sykkelen på en parkometerplass betaler men ved å putte på parkometeret. Om flere sykler plasseres på samme felt, betales kun for en av dem.

Du kan betale med SMS eller velge mellom to apper:

Parkering på en avgiftsplass må skje innom oppmerkede felt og fører av sykkel må påse at parkering ikke skjer på skraverte felt.

Fortausparkering er ikke tillatt, og trafikkskiltene gjelder på lik linje som for biler.

Gratis MC-plasser

På Sankten Parkeringshus har vi merket opp et område med gratis motorsykkelparkering i vestre del av plassen.  De samme reglene gjelder her:

  • Parker innom de oppmerkede feltene. 
  • Dersom du benytter andre avgiftsplasser enn de som er oppmerket for motorsykkelparkering, må du betale avgift.