PayPal

Har du fått en ileggelse eller annet krav om betaling og skal betale fra utlandet eller ønske å benytte bankkort, kan PayPal benyttes som betaling. 

Vi sender en faktura til oppgitt e-post adresse med saksdokument som vedlegg. 
Administrasjonsgebyr på kr. 75 kommer i tillegg. 

 

Send e-post til post@alesundparkering.no med følgende informasjon:
Saksnummer på ileggelsen.
Registreringsnummer.
E-post adresse som faktura skal sendes til.
Mobilnummer inklusiv landkode.