Buss

Det finnes svært få parkeringsplasser for buss i Ålesund sentrum. De som finnes ligger i disse områdene: 

Prestebrygga: 

Her er det 7 plasser. Disse er skiltet, og det er samme regler for buss som for bil på stedet. Informasjonsskilt finnes ved automaten. 

Skansegata ved hurtigbåtterminalen: 

Her er det 1 plass. Denne er gratis. 

I enden av Sorenskriver Bulls gate: 

Her er det 2 plasser. Disse er gratis.