Forflytningshemmede (HC)

Forflytningshemmede kan søke om parkeringstillatelse i sin hjemstedskommune. 

Med parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort) kan du parkere på

  • Parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede
  • Alle offentlige parkeringsplasser, uten å betale avgift
  • På steder med boligsoneparkering uten sonetillatelse
  • I utlandet i den utstrekning det enkelte land tillater

​Med parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort) kan du ikke parkere

  • I strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller parkeringsforskriften
  • Beviset gjelder ikke ut over fastsatt parkeringstid på underskilt som reserverer parkering for bestemte trafikantgrupper
  • På private parkeringsplasser eller i private parkeringshus (se etter spesielle regler på slike steder)

Informasjon om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon om HC-kort

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknad om HC-kort i Ålesund kommune