Parkering for motorsykler, scooter og moped

Har du scooter, moped eller motorsykkel gjelder de samme reglene som for parkering av biler.

MC-parkering på avgiftsplass

Fører av motorsykkel må betale avgift når sykkelen parkeres på en avgiftsplass. Om flere sykler plasseres på samme felt, betales det kun for en av dem.

Gratis MC-plasser

På Sankten Parkeringshus har vi merket opp et område med gratis motorsykkelparkering på vestre del av plassen. 

  • Parker innom de oppmerkede feltene. 
  • Dersom du benytter andre plasser enn de som er oppmerket for motorsykkelparkering, må du betale avgift.