Parkering på offentlig gategrunn

Avgiftstiden på offentlige gater i Ålesund er mellom kl. 08:00 - 16:00 mandag til og med lørdag.

Hvor lenge du kan stå parkert varierer, så husk å sjekke skiltene hver gang du er på stedet. Det kan forekomme endringer.

Parkerer du på et sted hvor det er regulert med 2 timers parkering får du billett/p-tid kun for 2 timer uavhengig av hvor mye du betaler.

På alle våre parkeringsplasser kan du betale med mynt, kort og app/SMS. 

Reservert parkering på offentlige gater:

Parkeringsplasser for forflytningshemmede og beboere i boligsone er reservert hele døgnet.

Informasjon om parkering for forflytningshemmede.

Informasjon om parkering for beboere i boligsone.