Parkeringshus

Ålesund parkering AS eier/leier 6 parkeringshus i Ålesund. 5 av disse driftes av Sunnmøre parkering AS. 

Sankten p-hus driftes av Ålesund parkering AS. I dette huset er det kun utleieplasser. 

Lei plass i Sankten p-hus

Informasjon om de andre p-husene