Borttauing av biler

Ålesund parkering AS har myndighet til å fjerne kjøretøy som er parkert i strid med vegtrafikklovgivningen, etter § 37, og fjerning ihht. forskrift om vilkårsparkering § 38-43.

Når kan en bil bli borttauet? 

  • Borttauing benyttes  i tilfeller der vi må løse trafikale problemer.
  • Kjøretøy som forsøpler miljøet ved å stå med oljelekkasjer, bensin/ diesellekkasjer er også element vi fjerner fra gatene.
  • I tillegg er vi pålagt å fjerne uregistrerte kjøretøy som står parkert på offentlig gate ut over 14 dager.

Borttauing er i seg selv ikke en «straff», men benyttes i tilfeller der kjøretøy står til hinder eller ulempe. Utover brudd på parkeringsbestemmelsen benyttes borttauinger ved innesperringer eller når feilparkeringer hindrer snørydding ol.  som er varslet med skilt. Men hvis bilen hindrer brøyting kan den bli fjernet uten varsel.

I tillegg til krav om hinder eller ulempe, vil også biler som over en viss tid har parkert i strid med reguleringene – manglende betaling, p-tillatelse, mot forbud etc ihht til forskrift om vilkårsparkering av § 38-43 og hjemmel i vegtrafikkloven § 37. Skilt som regulerer parkering trer i kraft så snart de er satt opp.

For biler som allerede står på stedet gjelder det en regel som er ukjent for mange: Parkeringsforskriften § 25 sier: 

"På parkeringsplass på offentlig ferdselsåre må fører og eier av motorvognen senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter skiltet."

Med andre ord så må man kontrollere at bilen står lovlig parkert minst en gang i døgnet. Hvis man skal reise bort bør man ha avtale med noen som kan flytte bilen hvis det settes ut slike skilt, ellers risikerer man at den blir tauet bort.

Etter §38 fjerde ledd,  kan også motorvognen fjernes når registrert eier har mer enn kr. 6000,- i ubetalte kontrollsanksjoner. Motorvognen kan da holdes tilbake inntil skyldig beløp er betalt.