Betale

Prisliste for parkering

Dette er gjeldende priser for parkering på plasser som forvaltes av Ålesund parkering og Sunnmøre parkering.

 

Gateparkering

Pris

1. time

2.time

kr 20,-

kr.30.-

 

 

Parkeringshus

Pris

Pr. time  kr 25.- 
Pr. døgn  kr 250.-

  

 

Bobilparkering

Pris

Pr. time  kr. 25,-
Maks pr. døgn kr. 275,-

 

 

 

Langtidsleie

Pris

Utendørs parkering pr. år:  kr 13 068,- inkl. mva
Innendørs parkering pr. år:  
 Kremmergården  kr 19 584,- inkl. mva
 Brunholmen  kr 16 704,- inkl. mva
 De resterende  kr 18 144,- inkl. mva 

  

Det kan forekomme avvik i pris på enkelte områder.  

 

SONETILLATELSER

 PRis

1. bil kr. 500,-
2. bil  kr. 1750,-
Gjestetillatelse kr. 50.- pr døgn
Midlertidig tillatelse kr. 60,- pr døgn

 

Lading av elbiler

Pris

Pr. kw. time  kr. 2.50,-
   

 

 

 

 

Ileggelser

 

Type ileggelse

Pris

Kontrollsanksjon

Kr 300,-

Kr 600,-

Kr 900,-

Parkeringsgebyr Kr 900,-