Sonetillatelser

Informasjon om type sonetillatelser.

Beboer

Om du er kvalifisert for beboerparkering i sone og er registrert med gyldig adresse kan du søke om beboerparkering. En kan maks søke om 2 kjøretøy per boenhet.

Student

Studenter i Ålesund kan få tillatelse til å parkere i sonen. Om bilen ikke står registrert på søker må det legges ved bevis på at søker disponerer bilen ihht "Retningslinjer for soneparkering", punkt 15. Husleiekontrakt (om du ikke har meldt flytting), bevis på betalt semesteravgift, studentbevis og vognkort må legges ved søknaden. 

Midlertidig parkeringstillatelse

Om du bor innen sonen en periode kan du søke om midlertidig tillatelse til å parkere. Husleiekontrakt og arbeidsavtale må da legges frem, og søknaden blir behandlet manuelt.
Kan også benyttes når du er bosatt i sonen, men venter på folkeregistrert adresse i sonen. Eier leilighet i sonen, men har ikke folkeregistrert adresse i sonen. 

Gjesteparkering 24 timer 

Søker må bo innen sonen og søke om tillatelse til den som er på besøk. Det er mulig å få tillatelse i inntil 3 uker. Om du har folkeregistrert adresse i sonen, eller innehar en beboer tillatelse kan søknadstillatelsen bli automatisk godkjenning, hvis ikke blir søknaden manuelt behandlet. 

Gjesteparkering 4-timers digital

Søker må bo innen sonen. Med denne tillatelsen kan du starte parkering for gjesten(e) dine i EasyPark-appen med takstgruppe 7106. Den gir 4 timer parkering pr. døgn. Husk at det er gjestens kjøretøy som må registreres i appen når parkering startes! Om du har folkeregistrert adresse i sonen, eller innehar en beboer tillatelse kan søknadstillatelsen bli automatisk godkjenning, hvis ikke blir søknaden manuelt behandlet.

Gjesteparkering 4-timers besøkskort

Søker må bo innen sonen. Kan kun søke manuelt i resepsjonen hos Ålesund parkering AS. Godkjent søknad vil få utlevert fysisk p-bevis. Besøkskort blir kun delt ut ved særskilt behov. 
Besøkskortet legges i frontruten på kjøretøyet som er på besøk. Kjøretøyet kan maks stå i 4 timer gratis per døgn. 

Søk om sonetillatelse eller gjestetillatelse her

Priser