Priser ( gjeldende fra 1. januar 2024 )

Dette er gjeldende priser for parkering på plasser som forvaltes av
Ålesund parkering AS.

På alle våre parkeringsplasser kan du betale med mynt, kort og app/SMS. Apper som kan brukes er FlexiPark og EasyPark.

Det er gratis å parkere på offentlig gategrunn på røde dager. 

Alle priser er inklusive merverdiavgift. 

​Gateparkering,
betaling mellom 0800 - 1600 mandag til og med lørdag. Gratis parkering på søndager og helligdager.

1. time   kr 24,-
2. time   kr 32,-

​Langtidsleie

Sankten p-hus:

Unummererte plasser  kr 22 140- pr 12 mnd.

Nummererte plasser    kr 24 540,- pr 12 mnd.

Sonetillatelser 

1. bil  kr 750,- pr 12 mnd.
2. bil  kr  1750,- pr 12 mnd.
Gjestetillatelse  kr 50,- pr. døgn
Midlertidig tillatelse kr  80,- pr døgn
Gjesteparkering 4-timers digital  kr 400,- per 12 mnd.
Gjesteparkering 4-timers besøkskort kr 400,- pr 12 mnd.

Studenter kr 375,- pr semester pr 6 mnd.

Informasjon om type sonetillatelser

Lading av biler

Priser 2023 og 2024

Kr 4,00- Pr. kw. time

Husk at du må betale separat når du lader i P-hus med skiltnummergjennkjenning

Containere

 

Priser er gjeldende 2024

Pr. uke i boligsone kr 375,-
Pr. dag på avgiftsplass kr 248,-  

Ileggelser

Kontrollsanksjon
kr 330,-
kr 660,-

Gebyr
kr 900,-

Parkering på plasser reservert for funksjonshemmede (HC)
kr 990,-

Beløpet på kontrollsanksjoner er bestemt av Samferdselsdepartementet. Satsene reguleres hvert 5. år i takt med konsumprisindeksen (Parkeringsforskriften §8,5. ledd).