Priser

Dette er gjeldende priser for parkering på plasser som forvaltes av
Ålesund parkering AS.

På alle våre parkeringsplasser kan du betale med mynt, kort og app/SMS. Apper som kan brukes er FlexiPark og EasyPark.

Det er gratis å parkere på offentlig gategrunn på røde dager. 

Alle priser er inklusive merverdiavgift. 

​Gateparkering,
betaling mellom 0800 - 1600 mandag til og med lørdag

1. time
2. time


Gateparkering er gratis på søndager og helligdager. 

kr. 20,- 
kr. 30,-

Parkeringshus

Pr. time
Pr. døgn

kr. 25,-
kr. 250,-*

*I p-hus med automatisk nummergjenkjenning vil dette være prisen om bilen står parkert over 10 timer. Kjører du ut av huset vil parkeringen bli avsluttet, og du vil ikke få døgnpris.

​Langtidsleie

Sankten p-hus
 

kr. 20 940,- 
Pris pr år. 

Sonetillatelser 

1. bil
2. bil
Gjestetillatelse
Midlertidig tillatelse
Gjesteparkering 4-timers digital
Gjesteparkering 4-timers besøkskort

Studenter

Informasjon om type sonetillatelser

kr. 500,-
kr. 1750,-
kr. 50,- pr. døgn
kr. 60,- pr døgn
kr. 400,- pr. år
kr. 400,- pr. år

 

kr. 250,- inkl. moms pr semester.

Lading av biler

Pr. kw. time

kr. 4,00,-

Husk at du må betale parkeringen separat når du lader i p-hus med nummergjenkjenning.

Containere

Pr. uke

kr. 350,- 

Ileggelser

Kontrollsanksjon

Gebyr
Parkering på plasser reservert for funksjonshemmede (HC)


 

kr. 330,-
kr. 660,-
kr. 900,-

kr. 990,-

Beløpet på kontrollsanksjoner er bestemt av Samferdselsdepartementet. Satsene reguleres hvert 5. år i takt med konsumprisindeksen (Parkeringsforskriften §8,
5. ledd).