Containere

Det er mulig å sette ut containere både i boligsoner og på avgiftsplasser.

Informasjon om utsett av containere

Utsett av container andre steder

Skal container settes på fortau eller i strid med trafikkregler må man ta kontakt med Ålesund kommune.